Author Archive

Každému stejným metrem

Úterý, 18 prosince, 2007

Kulturní redaktor Jiří Varhaník z JL si nevšiml minulý týden dvou poměrně velkých koncertů, které se v Jihlavě udály pod taktovkou promotérů Falešné morálky (oba za účasti přibližně tří set návštěvníků a kvalitních, „silných“ kapel), zato ve svém článku „Kapely nepřijely….“ z úterního vydání JL hovoří o „zajímavé a perspektivní hudební scéně“ jakéhosi „nového klubu Trane“. Ve stejném článku se navíc dopouští několika zavádějících až lživých tvrzení, na která jako promotér musím reagovat: Jednak neexistují termíny jako „všechna kolaudační povolení“ (je pouze jedno kolaudační ROZHODNUTÍ, jež vydává stavební úřad na základě projektu, stavebního povolení a dokončené stavby završené žádostí o toto rozhodnutí), dále „platné kolaudace od hasičů a hygieny“ a „kolaudační vyjádření hasičů a hygieniků“ (jsou jen STANOVISKA zmíněných úřadů, která vydávají ke stavebnímu projektu a posléze k vlastní dokončené stavbě), jednak autor tvrdí, že stavebník Trane vyřídil stavební povolení dodatečně, což je lež, jednak hovoří o zahájení činnosti klubu, který právně neexistuje a vyzněním článku podporuje stavebníka v porušování zákona stavebního i zákonů dalších. (Pokračování textu…)

Nebýt za rasistu

Pondělí, 17 prosince, 2007

Napadli nás cikáni. (Pro slovobijce: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cik%C3%A1ni.) Tedy nenapadli nás, ale mě. Byl večer, čtvrtek, všední den. Vešli do klubu, bylo jich asi osm a postavili se na střed. Jednoho z nich jsem si dovolil upozornit, že tu dluží dvě stě, a už to šlo. Férovka, těch šest – osm na jednoho. Než jsem se ze mlejna dostal do pozice, ze které už šlo utéct a volat policii, uplynula asi minuta, dvě. Sice jsem se kryl a nejsem muší váha, ale hezkých pár ran na hlavu a lokty od zkušených útočníků jsem schytal. Než přijela hlídka, chodili hoši kolem dosud sedících hostů a řvali: Něco se ti nelíbí?! Co?! Viděli jste něco?! Co máš proti Romům?!, a tak…. (Pokračování textu…)

Právní nevědomost mládeže

Pondělí, 26 listopadu, 2007

Nemáme televizi. Doma ani v klubu. Má to své nevýhody i výhody.
Například se k nám sice dostanou pozdě podstatné informace o záměnách
děťátek v porodnicích či stařenek v rakvích, ale zase bývá čas si s
lidmi popovídat. Někdy. Jedním z posledních vážně diskutovaných témat
byla „právní nevědomost“ mladých, ač třeba už dospělých lidí v běžném,
řekněme čerstvě občanském životě, po ukončení střední školy nebo
„učňáku“. Co je trestný čin a co přestupek? Co se mi může stát když dám
někomu přes „ústa“? Jak jednat s policistou či strážníkem, co spáchám,
budu-li řídit opilý, co mi musí zaměstnavatel napsat do smlouvy, co
dělat, když mě někdo ohrožuje, co když dojde k dopravní nehodě……
neskutečně mnoho dosti běžných životních situací, které my (sice) starší
řešíme na základě zkušeností, ale o kterých ve škole ty mladé nejsme
zřejmě schopni naučit takřka nic. Popravdě v Jihlavě jen asi Manažerská
akademie vyučuje „celní a právní předpisy“, (navíc dnes doplněny oblastí
trestního práva, protože ta celní nebude brzy aktuální), gymnázium se
právním věcem věnuje v předmětu „základy spol. věd“ zřejmě jen okrajově
(cit.: „zase ale když se právničky zeptám, na co chci, tak mi odpoví“),
Obchodní akademie vyučuje logicky obchodní právo. A tím právní vzdělání
mladé generace končí. Zřejmě. Ti ostatní, ktří se učí či studují jinde,
mají smůlu. A jejich převládající názor typu „oni nás chtějí udržet v
hlouposti, aby na nás mohli“, je pro celou společnost přinejmenším
nelichotivý. V zemi, kde je podle jisté studie platných přibližně 7000
zákonů (bez všech dalších vyhlášek a předpisů!), a kde stále platí, že
neznalost zákona neomlová, bude asi něco špatně. Nebo ne?