Author Archive

Kdo je vlastně nadbytečný MUDr. Jan Procházka?

Sobota, 4 března, 2017

Navazuji tímto na článek o kontroverzní reorganizaci v jihlavské nemocnici.
Protože někteří tak úplně osobu „odejitého“ pana primáře Procházky, pokusím se ji trochu přiblížit několika strohými fakty, které se mi podařilo zjistit.
MUDr. Jan Procházka, 56 let
1985 absolvent fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy Praha
1985 – 1986, lékař chirurgického odd. Nemocnice Ústí n. L.
1986 – 1996, lékař chirurgického odd. Nemocnice Jihlava
1996 – 2001, ředitel Poliklinika Telč
2001 – 2017, primář oddělení traumatologie Nemocnice Jihlava
2004 – 2009, toto období měl obzvláště náročné. Byl současně, zastupující ředitel Nemocnice Jihlava, náměstek léčebné péče a statutární m zástupcem Nemocnice Jihlava, vedoucím lékařem Centrálního příjmu a centrálních operačních sálů, a samozřejmě také primářem traumatologie.
Od roku 2014 je také soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie se specializací úrazová.
Má atestace z chirurgie prvního i druhého stupně a také atestaci z traumatologie. Od roku 2003 je členem výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii.
Za celou svoji kariéru se prý nedopustil jediného profesního či manažerského pochybení.
Až se to zdá divné…
Mimochodem, kdyby měl náhodou někdo to štěstí a nevěděl, co je traumatologie, tak to je tam, kde Vás ošetří, když máte nějaký úraz…
Toto je potřeba si uvědomit. Týká se to nás všech. Pokaždé, když slyšíte houkat sanitku, je to jeden z nás… O popularitě tohoto oddělení se můžete přesvědčit kterýkoliv  den na jejich ambulanci.
Přiznám se, asi bych tak neřešil, kdyby šlo o primáře z kožního, čert vem beďary! Kožaři laskavě prominou… Ale tady jde opravdu o život. A mohu to žel potvrdit i z vlastní zkušenosti…
Jsem sice bohatší o čtyřicet šroubů a jiných součástek, ale žiju, chodím a dýchám, byť s jednou plící… A to hlavně díky šikovnosti pana primáře a samozřejmě i ostatních zdravotníků.
Dlouholetá naše kamarádka, sestra z uvedeného oddělení, nám nedávno říkala, že všichni lékaři z traumatologie jsou tak dobří, že by se od kohokoliv z nich nechala operovat. Až mě to překvapilo. Prý někteří jsou třeba pomalejší, ale všichni jsou skvělí. Taky si je primář sám vybíral a zaškolil… Jedná se ale o poměrně mladý kolektiv, takže šéf má při svých zkušenostech přece jen ještě něco navíc, a všichni to vědí… Teda snad kromě ředitele dr. Veleva, který se k jeho kvalitám vyjadřuje poněkud vyhýbavě a vlažně. Aspoň v nedávném rozhovoru pro Jihlavské listy tomu tak bylo. Ale to se dá celkem pochopit. Asi by znělo dost hloupě, „tento skvělý lékař je pro nemocnici nepotřebný.“ To by nejspíš zpozorněli i ti méně bystří…
Tímto jsem Vás chtěl jen seznámit s osobou „nadbytečného“ pana primáře… Nějaké dotazy?

Jde v jihlavské nemocnici o reorganizaci nebo čistku?

Čtvrtek, 2 března, 2017

Minulý týden proběhla tiskem zpráva o reorganizaci v jihlavské nemocnici.
Ta se dost výrazně dotkla oddělní úrazové chirurgie (traumatologie) a obzvláště pak jejího primáře, MUDr. Jana Procházky, který dostal výpověď pro nadbytečnost.
Čtete dobře, tak to opravdu stojí v jeho výpovědi…
Pan primář Procházka je uznáván, jako jeden z nejlepších chirurgů v kraji, nejen pacienty, ale i svými kolegy a spolupracovníky. Jeho podřízení za ním stojí a přirozeně respektují jeho názory a vedení.
Před pár lety jsem měl těžký úraz a právě on se svým týmem mi reálně zachránili život, při čemž jeho osobní účast byla naprosto zásadní. Během několika týdnů v nemocnici jsem se mohl přesvědčit, jak celé oddělení perfektně funguje a měl jsem i možnost srovnání.
Mezi zaměstnanci traumatologie mám i několik dobrých přátel a vím od nich, jak si svého šéfa váží a stojí za ním i v této době. Někteří lékaři chtěli dát i protestní výpověď, ale sám odvolaný primář jim to rozmlouval.
Těžko lze přijmout fakt, že ředitel nemocnice, MUDr. Velev, prohlásí takového odborníka za nepotřebného. Jistě nejsem sám, kdo to považuje za naprosto nepochopitelný a iracionální počin. Navíc v době, kdy kvalitních lékařů je dlouhodobý nedostatek a takovýchto výjimečných kapacit obzvlášť. Tak, proč?!
Ptal jsem se mnoha lidí, kompetentních se k tomu vyjádřit, ale rozumného vysvětlení jsem se nedopátral.
Navíc prý mají ředitelem nemocnice zakázáno o celé záležitosti mluvit.
MUDr. Velev prohlašuje, že celá akce nemá žádný politický podtext a těžko lze dokazovat opak, určité osobní antipatie jsou však z rozhovoru pro média více než patrné… (Jihlavské listy 17.2.)
Na otázku týkající se lékařských kvalit MUDr. Procházky pak suše odpovídá, že to není špatný lékař…
Co k tomu dodat?
Tento vyhlášený chirurg zachránil život a zdraví mnoha lidem a jako primář vybudoval skvěle fungující oddělení s nadstandardními výsledky.
Teď je označen jako nepotřebný, nadbytečný a jako bonus se musí dívat, jak se rozpadá vše, co léta se svými kolegy budoval…
A kvůli čemu? Politikaření, osobní antipatie, závist… nebo jen obyčejná hloupost, nekompetentnost či něco jiného? Ví to někdo? Opravdu se svět zbláznil nebo je to jen v některých hlavách?
Vůbec se neobávám, že by pan primář Procházka měl nějaký problém s uplatněním a nejspíš bude jeho život bez primariátu mnohem pohodlnější. Z toho, co vím, však mohu usuzovat, že chybět bude svým spolupracovníkům, celé nemocnici, a co hůř, hlavně nám, potencionálním pacientům…
Pan ředitel Velev sice v rozhovoru tvrdí, že má dostatek kvalifikovaného personálu, ale pochybuji, že by někdo chtěl být raději operován mladým, zahraničním lékařem, který své omezené znalosti a zkušenosti dohání sebevědomím… Tím se nechci nikoho dotknout, ale jen se nad tím zkuste zamyslet.
Spousta lidí prý sleduje tyto uvedené změny s němým úžasem…
No, možná by bylo dobré, kdyby ten úžas nebyl tak úplně němý. A to navzdory informačnímu embargu, které ředitelství nemocnice v této věci vyhlásilo. Za jeho neuposlechnutí hrozí zaměstnancům tvrdými sankcemi.
To samotné poněkud připomíná praktiky časů totalitních, o kterých jsem si myslel, že už se vrátit nemohou. Posuďte sami… Každému myslícímu člověku se musí rozsvítit červená kontrolka.
Jestli toto projde, vznikne bez pochyb nebezpečný precedens…
Mně osobně velí moje občanské povinnost, zdravý rozum i pragmatický pud sebezáchovy se k tomu takto vyjádřit.
Myslím, že je potřeba pochopit, že se to týká nás všech, nejen zaměstnanců nemocnice.
Vždy, když houká sanitka, je to jeden z nás. A vezou ho nejspíš na uvedené oddělení…