Author Archive

Koho budu volit a proč…

Pondělí, 21 října, 2013

Tak jsem byl tázán koho prý budu volit. Zde je má odpověď…

Budu volit ty, kteří dlouhodobě prosazují mou vizi funkce státu a přístupu k občanům. Ty, kteří neplácají prázdnou slámu ještě prázdnějšími slovy, ale mají vizi a hlavně jasný program. Ty, kteří „nezachraňují“ svou stranu ústupem od svobodných demokratických primárek. Ty, kteří mají svého, členskou základnou zvoleného předsedu. Ty, kteří si můj hlas zaslouží. Ty, které se nemusím stydět zvolit a mohu se s touto svou volbou i veřejně chlubit. Ty, kteří se možná do sněmovny nedostanou, ale bojují a proto si ten hlas opravdu, opravdu zaslouží… Jako člen ODS, který ctí Čtyči poděbradské artikuly budu volit Stranu svobodných občanů…

Nejsem to já kdo neplní co slíbí. Nejsem to já kdo říká něco jiného než činí. Nejsem to já kdo myslí jen na to, jak se udržet u vesla a program má jen jako mucholapku na voliče a následně trhací kalendář. Takto se chová ODS. Nejsem to tedy já kdo zradil, ale je to ODS, která zradila mě.

A proč jsem vlastně stále členem ODS?  Není lehké se vzdát naděje, naděje, která prý umírá poslední. Třeba se ještě může něco změnit, třeba se může stát zázrak, ale nebude to hned a rozhodně ne s těmi, kteří dnes ODS vedou.

Čtyři poděbradské artikuly: http://www.ods.cz/politicky-program/podebradske-artikuly (zdroj ODS.cz)

O břeclavských událostech a dobroději Michalu Davidovi…

Čtvrtek, 24 května, 2012

Tak chlapec si prý napadení romů vymyslel. Byla to od něj prostě pitomost… 

Jeho matka v reakci na onu událost poněkud ztratila soudnost a začala se angažovat v pouličních demonstracích. Z viny na propuknutí histerie v ulicích zásadní vinu nenese.

Kdo je tedy tím viníkem, který se zejména podílel na rozpoutání veřejných projevů rasové nenávisti v Břeclavi? Jsou to přece naše nedotknutelná, moralizující a vždy čistou pravdu hlásající média, kterým jde jen o senzace. Sledovanost a prodávanost je pro ně natolik zásadní, že je ani nenapadne zamyslet se nad možnými důsledky svého konání. Naopak u nich platí, že čím hůře, tím lépe. Nejhorší však je, že se takto komerčně a manipulativně chová i Česká televize, kterou si platíme z vlastní kapsy.

A co dobroděj Michal David, který ihned poslal peníze jako dar klukovi, který přišel o ledvinu a bude si muset platit léčbu. Chlapec si sice napadení vymyslel, ale o ledvinu opravdu přišel. Ale ejhle pro Michala Davida není ledvina jako ledvina. Jakmile Vám totiž ledvinu neukopne cikán, pak na milodar od Michala Davida zapomeňte. To se totiž z hlediska popularity asi příliš nevyplatí…

O střetech zájmů a zastupiteli zvoleném za Havíření

Úterý, 1 května, 2012

Střety zájmů v komisích… 

Členové kulturní komise, kteří sami pořádají kulturní akce s grantovou podporou, působí na občana přirozeně podezíravého nedůvěryhodně. Z tohoto důvodu by podle mého názoru tuto funkci buď neměli zastávat, a nebo by neměli žádat o granty. Možná takové členství v komisi není přímo ve střetu zájmů, ale je to rozhodně ve střetu s politickou etikou (tak jak ji vnímám já). Nutno dodat, že se podezíravému občanovi s ohledem na trpké zkušenosti nelze divit.

Zákon § 83, odst. 2) novely, který říká:
Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu, nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánů obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

Projednávání takovéhoto střetu zájmů by tedy mělo být dohledatelné v zápisech ze zasedání komisí.

Pan Kolář byl prý zvolen především za Havíření…

Hleď občane, jak si tvou důvěru vykládá tebou zvolený „nezávislý“ zastupitel. Ale jak má chudák pan zastupitel Kolář vědět, kdo ho vlastně zvolil, a co je tedy přáním jeho voličů? Vodítkem by mohl být volební program uskupení Krásná Jihlava, za kterou kandidoval. Případně se může řídit univerzálním řešením, kterým si mnoho nepřátel neudělá a pravděpodobně mu zajistí znovuzvolení…Inu čiňte tedy tři kroky doleva, jeden vzad, čtyři vpřed a doprava stačí jeden.

Pozor ale při svém konání na slib, který jste složil:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Reakce na sochy… Má vize

Středa, 11 dubna, 2012

Dovolte mi, abych připojil svůj názor…

Úkolem města by mělo být zejména zabezpečit bezpečnost občanů, pořádek ve městě a infrastrukturu (kanály,chodníky,silnice,dopravu). Město by rozhodně nemělo podnikat, ale mělo by se snažit usnadňovat podnikání a život občanům (nemyslím tím dotace ani jiné rozdávání veřejných peněz!). Město by mělo hospodařit s minimem prostředků maximálně hospodárně a uvážlivě (nízké daně a poplatky). V kontextu dnešní ekonomické situace by mělo každou korunu dvakrát obracet!

Možná tedy jsou sochy hezké, ale já vidím zatím tolik nedostatků, že nemohu případné pořizování soch nazvat jinak než plýtváním peněz na nesprávných místech.

Co třeba ten 1,5mil. korun investovat do stroje na zametání špíny na náměstí?

K akci Prague Pride

Čtvrtek, 11 srpna, 2011

K akci Prague Pride a podobným bych chtěl říci, že proti homosexuálům nic nemám, ale takovéto akce hodnotím jako homosexuální exhibicionismus. Nebýt takových akcí, ani by si nikdo nějakých nesmyslných rozdílů v orientaci nevšímal. Prostě mě nezajímá kdo z mých známých, kamarádů nebo lidí z okolí má jakou orientaci. Myslím si tedy, že u takových akcí jde zejména o to na sebe upozorňovat a dělat ze sebe prostě zajímavé a z davu vybočující. Jsem heterosexuál což jsem o sobě nikdy neměl potřebu říkat a tak mě taky nikdy nenapadlo organizovat slety heterosexuálů. Byla by to stejná ptákovina jako akce homosexuálů a asi by mě měli všichni včetně novinářů oprávněně za blázna. Když je to však naopak, tak je za netolerantního skorozločince každý kdo má za blázny slétavé homosexuály. Je to vlastně stejné jako s tím „rasismem“. Obojí je postaveno naruby.