Archív dle autora

Založení spolku, který bude čelit Kronospanu.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Pondělí, 27. 7. 2020 v 10:44

Tohle je přece velká věc !
Na činnost společnosti Kronospan bylo už mnoho stížností, desítky, možná stovky. Bez výsledku. Firma názorně i dnes předvádí, jak dokáže zamést s kritiky.
Ale spolek, to už je jiná. To už je instituce se kterou to není tak jednoduché – třeba se na rozdíl od jednotlivých občanů může u různých řízení odvolávat a úřady to musí brát v potaz… Nebo – ať si zkusí žalovat spolek. Prostě je to dobrý krok. Dvě věci mně v pondělí v Zezulkárně hodně potešily.
Za prvé – kolik přišlo odhodlaných lidí – z 50 přítomných v tomto letním termínu se dobré čtyři desítky chtějí aktivně zapojit, to tu nikdy nebylo…
Za druhé – od samého počátku jsou odmítány jakékoliv snahy o politizaci těchto aktivit, o to prihřát si na tomto problému svoji volební polívčičku, nějak „stranicky“ to prostě zaštítit…A že těch snah za pouhých pár dní už bylo. Nikoliv – aktivní, placení politici mají dostatek vlastních nástrojů jak tyto věci ovlivňovat. Jenom je využívat.

Trápení pana šéfredaktora.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 14. 5. 2020 v 22:09

Ve svém listě věnoval pan Klukan v poslední době spoustu prostoru k tomu aby skandalizoval občanský aktivismus jako takový, současné vedení města,  hnutí Fórum Jihlava  i moji osobu zvláště. Série rozhovorů, „publicistiky“ a komentářů vesměs s výstupy a závěry tak absurdními a zavádějícími že je opravdu zcela zbytečné více jednotlivosti rozebírat a vyvolávat tak zbytečný a nic neřešící řetězec dalších diskusí…. Marně vynaložený čas, podstatná část těchto vývodů se týká mé osoby a opravdu jsem nenarazil na nic, na co bych chtěl reagovat konkrétněji.

Z tohoto pohledu je obecný distanc vedení města, které se například od věcí, které zazněly v rozhovoru s bývalým náměstkem Petrem Laštovičkou, okamžitě rázně vymezilo, zcela odpovídající a postačující.

Dlouhodobá nervozita pana šéfredaktora ze současného složení vládnoucí koalice  tak bohužel pro něj bude pokračovat i nadále, protože i včerejší jednání zastupitelstva ukázalo  shodu   při všech hlasováních. Koalice je funkční a akceschopná a navzdory voláním  pana Klukana  normálně pokračuje dál.  Bez ohledu na to,  že názorová pestrost je opravdu velká a řada věcí se řeší opravdu „na krev“.

 

 

KRONOSPAN!

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Úterý, 17. 3. 2020 v 10:11

Bylo by asi nespravedlivé tvrdit, že využívají dnešní situace a snaží se v tichosti a závětří, pod rouškou krizové situace cosi prosadit, to asi ne.

Ovšem to na věci nic nemění. Stejně jako v listopadu 2018 (což se i díky odporu veřejnosti podařilo odvrátit) se právě teď snaží vyhnout důkladnému posouzení vlivu své činnosti na životní prostředí a pod zástěrkou ušlechtilých idejí (ekologizace výroby, snížení skleníkových plynů…) se snaží prosadit podstatně větší použití dřevotřiskového recyklátu jako prvotní suroviny pro svoji výrobu v těsné blízkosti obytné zástavby města.

A proto je třeba nyní příslušné instituci, kterou je krajský úřad, sdělit na to svůj názor. Já osobně třeba budu žádat důkladnou vstupní kontrolu recyklátu, podstatné omezení dovozu této suroviny ze zahraničí, přizpůsobení výroby standartům jako mají v zahraničí…

Ale to je jenom zlomek. Čím nás bude víc, tím náš hlas bude více slyšet. Odkazy na kompletní dokumentaci jsou na mém osobním fb profilu, vše je také na úřední desce našeho krajského úřadu a termín k podání je 31.3.2020. A také prosim šiřte a sdílejte.

Nejhorší je teď mlčet!

Exempla trahunt – příklady táhnou.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Sobota, 8. 2. 2020 v 8:07

Minulý týden proběhla v gotické síní radnice  slavnostní a velice zajímavá konference.

750 let Jihlavského stavebního řádu, za panovníka Přemysla Otakara II. A skoro až symbolicky v době současného ne-řádu, tedy městské koaliční krize, za panovníka Miloše Zemana.

Po celý den defilovali před početným publikem fundovaní a výborně připravení přednášející s tématy vážící se k historii našeho města,  stejně jako k širším souvislostem té doby. Osobně mne nejvíce zaujal profesor Martin Wihoda, když ve svém vystoupení k „dlouhém 13. století“  poukázal na nejenom havířské kořeny německé kolonizace našeho prostoru a také docent Cikán z pražské Fakulty architektury druhou částí své přednášky. Ten  je totiž také autorem vítězného návrhu revitalizace Masarykova náměstí a velice zajímavě vysvětlil obecná i konkrétní místní východiska svého návrhu, který se nyní rozpracovává v dalších fázích projektové dokumentace.

Hrdost na své město, na jeho historii a příklady které mají dosah až do současnosti. Potěšení a pocta  sedět vedle pana arch. Gryce, chodící encyklopedii, který mně ukázal materiály z podobné akce před 50 léty, co se jí jako mladík účastnil.

Jenom těch náměstků tam bylo jaksi málo – ale to je teď obecný jev – je jich trochu nedostatek. Ještě že to Ing. arch. Martin Laštovička, náměstek primátorky za KDU-ČSL, po celý den skvěle zachraňoval. Díky!

Jihlavská voda.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 23. 1. 2020 v 6:09

V rámci pokračování oteplování hodně narušených vztahů předchozími drsnými spory o majetek, provozování a peníze nám pracovníci jihlavské divize VAS a.s. umožnili prohlídku úpravnu vody v Hosově.

Je to velice moderní, nadčasové zařízení, díky kterému má Jihlava a okolí vodu nejvyšší kvality a výborných chuťových parametrů. Slouží od roku 1973 a přestože poslední velká modernizace za 170 milionů Kč proběhla už v roce 2001, stále není ve světě vodárenství nic progresivně technologicky lepšího a podobných moderních úpraven je v zemi jenom několik.

Základním zdrojem surové vody pro Jihlavu je vodní nádrž Hubenov, jsou zde však i přímé záložní možnosti zásobování z řeky Jihlavy a Pístovskych rybníků. Tyto zdroje jsou však dnes využívány pouze v optimální míře přes poměrně dramatická sucha posledních let. Dlouhodobě se také osvědčilo napojení na přivaděč z ÚV Nová Říše. Přesto jsou reálné současné úvahy propojení Jihlavské vodárenské soustavy s vodní nádrží Vranov a vodní nádrži Želivka.

Vysoká kvalita a dobrá chuť vody je dána především celým vícestupňovým systémem technologie úpravy vody a citlivým použitím šetrných chemikálii. Voda postupně prochází koagulací ( proces, během kterého se nejprve z vody vyloučí sraženiny nečistot za pomocí činidel), sedimentací, číštěním pískovými filtry, ozonizací a čištěním skrze aktivní uhlí. Namísto dříve běžného plynného chlóru pro dezinfekci vody se nyní používá chlordioxid ( oxid chloričitý – Cl O2) , při rozkladu kterého nevznikají žádné pachové vedlejší produkty . Měli jsme možnost na vlastní oči vidět velice atraktivní klíčový proces filtrace a praní vody v pískových filtrech, během kterého nám vznikala naše kvalitní pitná voda doslova před očima. Fotky celého procesu jsou na mém fb profilu.

V Jihlavě má vodárenství velice dlouhou tradici, vždyť jsou zaznamenány nálezy dřevěného potrubí, kterým byla voda přiváděna z pístovských vodárenských rybníků do vodárenské věže v prostoru dnešního parku Gustava Mahlera. A odtud byla vedena do obou kašen na náměstí, kde si ji už odebírali obavatelé města. Počátky tohoto systému se datují do 14. století – a proto je i kus tohoto potrubí symbolicky vystaven ve vestibulu hlavní budovy. Dnešní technologie a péče o tuto základní potřebu je důstojným pokračovánim těchto tradic.
© 2008 Parola s.r.o.