Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

Rozpočet města.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 21:02

Bylo to moje páté hlasování o rozpočtu, tedy jakési malé jubileum. Ovšem způsob jeho  tvorby jsem kritizoval už dávno předtím, vlastně od počátku – když jsem se tím začal zabývat a sledovat jednání zastupitelstva a řízení našeho města. Ze čtyřech svých hlasování jsem rozpočet dvakrát nepodpořil, dvakrát však ano. Jakási remíza tedy.  Poprvé jsem zvedl ruku bezprostředně po volbách, kdy rozpočet tvořila ještě předchozí městská vláda a samozřejmě jsem v očekávání budoucích změn nechtěl hned od počátku přidělávat zbytečné problémy novému vedení města. Podruhé vloni, kdy jsem sice v odborné debatě ve finančním výboru hlasoval proti, přesto na zastupitelstvu jsem ruku zvedl s tím, že pokud se přístup k jeho tvorbě neprojde zvratem, tak že to je moje podpora poslední.

Mezitím se však situace ve společnosti zásadně změnila. Díky nezodpovědné a populistické vládě jsme svědky  rozvratu veřejných financí v přímém přenosu a neustálého tlaku na municipality, které by měly podle představ v hlavě lidí nyní zodpovědných za tuto zemi nést hlavní tíží dopadů jejich bezbřehého populismu a marketingu. Zmatky kolem daňového balíčku, neschválený státní rozpočet bez řešení, ale i objektivní velká nejistota kolem příjmové stránky RUD – to všechno tady dříve nebylo a dalo se reálně plánovat,  což teď vůbec nejde.

Za těchto okolností by se mohlo tedy zdát, že i náš rozpočet v jakékoliv podobě je pouze cár papíru, když stejně nikdo neví co bude, jak se to všechno vyvine. Proto se ani vůbec nechci zabývat nějakým číslem na konci, nevadí mně schválený deficit,  to je z mého pohledu zcela nepodstatné, protože to ukáže až realita dalších dnů, jak to bude.

Má tedy tato rozprava a následné rozhodnutí vůbec nějaký smysl? Jsem přesvědčený,  že ano a veliký. Protože nejde o ta konkrétní čísla, ale o systémový přístup.

Pomalu ale jistě  totiž vklouzáváme do nového fenoménu dnešní doby a to je tzv. ALIBI COVID. Za všechny naše problémy, nedostatečnosti a nevůli něco měnit může jen ten malý, v tomto ohledu bezbranný a nevinný,  i když jinak nebezpečný virus. Namísto toho, abychom současnou krizi pochopili a hlavně uchopili jako jedinečnou příležitost k velkým změnám, které už potřebujeme jako sůl, však jedeme pořád postaru. Protože už tři desítky let se v tomto směru vůbec nic nemění, pardon – něco se přece jenom vyvíjí i když je pravdou, že nikoliv směrem, který bych si přál – náš úřad neustále nekontrolovatelně narůstá, stává se stále více neefektivním, nepružným, těžko proniknutelným spletencem státní a veřejné správy. Citát který není můj, a podle mého názoru přesně sedí : ……..náš úřad je hrad, který i v době míru neotvírá brány, nově příchozí jsou pečlivě přesvědčování o dokonalosti hradu a ten jsou potom vysláni bránit do posledního dechu před vstupem kohokoliv bez ohledu na jeho cíl a úmysly…

 Už po léta, zcela beze změn totiž probíhá tvorba rozpočtu takto : vedoucí jednotlivých odborů „nahlásí“ své finanční potřeby a požadavky, které stejně nikdy nenaplní, úzká skupina vyvolených zvaná investiční komise k tomu přihodí své zájmové investice a pak se za připuštění řadových zastupitelů na tzv. čteních rozpočtu a pracovních seminářích licituje –  ty sundáš tolik procent, tady se škrtne tolik milionů…a zachmuření vedoucí odborů se svraštělým čelem podle své osobní míry loajality k té které vládnoucí garnituře horlivě či méně horlivě přikyvuji. A výsledek máme na stole. Už po léta – a to zdaleka neplatí jenom o tomto vedení města. Podle mého názoru, je to špatně a je třeba to změnit.

Podívejme se nyní na hlavní výdajovou stránku rozpočtu, tedy osobní náklady úřadu. Jeden z vážených členů finančního úřadu prohlásil, že alespoň vidí světlo na konci tunelu v tom, že tato částka se nemění. Ovšem je všeobecně známá informace, že počet úředníků od začátku volebního období narostl o plných 27, to je o více než 5%. Jak je to možné, takový rozpor?  No myslím si, že vysvětlení je nasnadě – jako všude jinde dochází ke generační výměně a do důchodu odcházejí zasloužili úředníci s vysokými platy a přicházejí noví, mladí, ke kterým tabulky ještě tak štědré nejsou…A tak se to nyní takto opticky vyrovná. Jenomže ten trend do budoucna je špatný, protože ti mladí se stejně do té vyšší příjmové stránky postupně dle zákona  poprávu dostanou a tak máme zaděláno na další skoky v příštích letech.

Zaslechl jsem teprve nedávno, že na úřadě už něco jako benchmarking-tedy srovnání s jinými městy – probíhá. Tím městem, se kterým se poměřujeme, by snad měla být Opava, město přibližně stejné velikosti a hlavně obdobného dosahu obslužnosti své rozšířené působnosti – a to je více důležité. Tak  tedy v roce 2019 měla Jihlava osobní náklady 290 mil, Opava pouhých 230!  Přičemž příjmy měla Opava o 100 mil Kč vyšší. Tyto  výdaje v přepočtu  na jednoho obyvatele a rok činí v Opavě 4,1 tisíce Kč, u nás pak 5,7 tis Kč . Cožpak ani toto nás opravdu nevyburcuje? Ještě hůře pak vyznívá srovnání s 13 statutárními městy podobné velikosti. Máme opět suverénně nejvíce oproti úplně všem, další v této pomyslné tabulce je s velkým odstupem  Kladno s 260 mil. – tedy o 30 mil. méně (!), ovšem to má 66 tisic obyvatel… Průměr platových výdajů v těchto městech pak je 229 mil (!).

Argument, že výše těchto našich výdajů je způsobena tím, že máme hodně úředníků placených z tzv.  projektů, na který dostáváme dotace, nemohu zatím dost dobře přijmout. Jednak ani na opakovanou výzvu jsem dosud neobdržel jejich seznam, jednak nevěřím, že ostatní města to nemají – a nakonec – ty dotace jsou přece také veřejné peníze, nebo ne?

Jsem si vědom toho, že systémové změny nejdou udělat hned. Proto jsem ve svém diskusním příspěvku k loňskému rozpočtu nechtěl moc, pouze to, aby se založila jakákoliv platforma pro začátek v tomto směru, které budu moci být přítomen. Nezaznamenal jsem ani náznak něčeho podobného. Konkrétních výhrad mám hned několik, nejzásadnější je pak potřeba promítnutí nové situace v zemi do přípravy nové hokejové haly.. Nemůžeme se přece tvářit i v tomto ohledu, že se vůbec nic neděje.

V zastupitelském slibu se hovoří o závazku pracovat ve prospěch občanů města. Jsem bytostně přesvědčený, že schválení takovéhoto rozpočtu s takovýmto způsobem jeho tvorby rozhodně není v zájmu občanů Jihlavy – ba právě naopak a proto jsem ruku nezvedl. Čím si jihlavané zasloužili to, že mají tak zbytečně drahý úřad, který nesnese srovnání s žádným podobným městem v zemi ?

A samozřejmě – ani trochu nevěřím zprávám, které se ke mně dostávají ze všech stran v podobném duchu – tedy že je zbytečná jakákoliv diskuse, protože potřebný hlas za rebelujícího koaličního zastupitele už je připraven od opoziční strany, která si nějak přece musí odpracovat tu svoji výnosnou trafiku na kraji.To přece nemůže být pravda, že ne? Protože to by pak dál nahrávalo těm kdo hovoří o té hnusné politice a takhle se tady přece nepostupuje, my máme na prvním místě městotvornost… Takže  tomu nevěřím a doufám, že pohnutky tento rozpočet podporujících jsou zcela jiné…

A výsledek? Rozpočet byl schválen hlasy 18 koaličních zastupitelů +ČSSD+KSČM. Nepřipomíná to něco?

Cena vody v Jihlavě

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Středa, 25. 11. 2020 v 9:42

Průměrná cena vodného a stočného ve městech ČR je dnes 89 Kč, my budeme mít teď 95 Kč – ale třeba kousek odsud, v Havlíčkově Brodě platí občané jenom 75 Kč.

Proč? Má to vícero důvodů.

Tím prvním je historie. Na začátku devadesátých let minulého století byly zrušeny státní podniky provozující vodohospodářskou infrastrukturu a zastupitelstvo každého města rozhodovalo co dál. A nyní se ukazuje co byl krok správnější. Brodští se prostě rozhodli jít úplně jinou cestou, samostatnou, a udělali transparentní provozovatelskou akciovou společnost s okolními městy, kde akcie byly v poměru vloženého majetku. Jihlava ale víceméně pokračovala v tom co tady bylo dosud – a zůstala součástí zbytku velkého vodárenského molochu, který zbyl po státním podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace.

Druhým důvodem je to, že to však nefungovalo ku prospěchu občanů Jihlavy a tak přišlo správné rozhodnutí z toho systému vystoupit. Ale ten proces trval deset let a město při něm přišlo o hodně peněz, které teď chybí. Ovšem je velmi dobře v zájmu budoucnosti, že se této garnituře ve vedení města podařilo ten nekonečný proces utnout a spory dohodou ukončit. Vpravdě historický počin.

Dále je tu otázka nového provozovatele, který začíná úplně od nuly a nemá na co navázat a správně vyhodnotit a posoudit náklady, nemá se prostě čeho chytit. Proto je rozhodnutí zachovat jeden rok stávající ceny zcela logické. Poté však je nutné vše vyhodnotit a k této diskusi se vrátit. Rozhodnutí o výši vodného a stočného je v kompetenci 37 členného zastupitelstva – ovšem jsou zde přísná regulativa ministerstva zemědělství a to jak nahoru tak i dolů.

A poslední problém, nikoliv však významem, je to, že Jihlava bude od nového roku už držet a provozovat vše, kromě toho nejdůležitějšího a to je zdroj vody – úpravna na Hosově, na kterou je celý vodárenský systém navázán. Ti, kdo ji vlastní, si tak mohou vstupní ceny monopolně diktovat. A to je třeba změnit – a také na tom už se pracuje -právě ve spolupráci s Brodem. Je zde reálná možnost, že vedle vody z Hubenova budeme mít v Jihlavě i vodu ze Želivky.

Proto je třeba v této přelomové době především trpělivosti. Nikdo soudný nikdy přece nemohl slíbit, že se voda slevni okamžitě – a jsou to pořád jedny peníze a spojité nádoby. Čím levnější bude vodné a stočné, tím méně peněz bude na opravy hodně zanedbaných vodovodů a kanalizací a vymstí se to v budoucnu.

Ad. : Proč dnes nevolit ODS (2.10.2020)

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 19. 11. 2020 v 15:51

Jsem rád, že se především díky těm, co přišli k volbám a volili demokracii, nenaplnilo moje hloupé „věštění“ a že se volby v našem kraji vyvinuly tak, že ODS už nemusela pokračovat v koalici s hnutím pana premiéra Andreje Babiše. A jak jsem slíbil, tak se tímto novému hetmanovi Víťovi Schrekovi za svá předvolební slova vůči jeho osobě zde 2.10.2020 omlouvám.

Zároveň mu blahopřeji k získání tak důležité a významné pozice a věřím, že bude jako 4. hejtman Kraje Vysočina důstojným pokračovatelem svých předchůdců Františka Dohnala, Miloše Vystrčila a Jiřího Běhounka. Protože si na prvním místě myslím, že každý z nich bez ohledu na stranickou příslušnost a různé výhrady vykonal v této funkci kus kvalitní práce v dobré víře.

Z mého pohledu patriota pak je nejdůležitější, že se post hejtmana po dlouhých 16 letech opět dostal do rukou politika z krajského města a věřím, že to bude brzy znát.

Kronospan „politicky“.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Středa, 4. 11. 2020 v 13:07

Vedení města považovalo za potřebné po dvou letech shrnout pro zastupitelstvo co všechno podniklo ve věci druhého největšího průmyslového znečišťovatele  v naší zemi, který stále svým působením na teritoriu města hodně znepřijemňuje život velké části našich občanů.  Aktivit, činností a snah  spousta, výsledky však nevalné, nic podstatného se nemění,  Kronospan je zkrátka po všech stránkách dobře opevněn a bude to hodně dlouhá cesta, změnit pro občany něco k lepšímu…

Aniž kdokoliv cokoliv žádal, Kronospan  v návaznosti na tento materiál poslal všem zastupitelům těsně před jednáním dlouhou litanií, kde jako obvykle vyzvedává své obrovské zásluhy k životnímu prostředí, ale nic zásadního ke změně k lepšímu nesděluje. V podstatě zcela mimo řešené téma.

DOBROU ZPRÁVOU je to, že nikdo ze zastupitelů nepovažoval za nutné jakkoliv na dopis v diskusi reagovat.

ŠPATNOU ZPRÁVOU  ale je  zase na druhé straně to, jak silné má Kronospan  „politické“ zastánce.

V hlasování o přijetí usnesení, ve kterém se o ničem nerozhodovalo, pouze se předložený materiál bral na vědomí, hlasovala totiž pro celá koalice a opoziční ČSSD. Usnesení nepodpořilo  ANO, SPD a zastupitel Jaromír Kalina, o kterém se momentálně neví, čí vlastně je…    

Alespoň se ale ví, kdo za koho v této věci  vlastně hraje.    

Dno.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Neděle, 25. 10. 2020 v 20:14

Běžně je až 30% naší populace ovlivňováno dezinformačnimi weby a nejrůznějšími řetězově šířenými poplašnými zprávami. U Covidu, kdy nikdo pořádně ještě pořád neví, to číslo ještě roste.

Je jasné, že to je hodně složité v situaci kdy máme vládu takových tajtrliků a kdy na každém rohu říká „velká kapacita“ něco úplně jiného. Kdy „premiérovi“ se nedá věřit ani v době normální, natož krizové. Kdy „prezidentovi“ je to úplně jedno a jenom se utápí ve své samolibosti a pocitu moci. Člověk se ani pořádně nemá čeho chytit.

O to je to však horší, když neověřené a nepodložené dezinformace  čtete od  veřejně známé osoby, byť ze zcela jiného oboru, ze které se po zhlednutí videa s indickým odborníkem a přečtení několika zpráv o očkování = čipování  a  neblahém působení Billa Gatese stává   odborník epidemiolog na slovo vzatý. A dezinformace u běžné populace rázem nabývá na netušené síle…

Takovýmto šiřitelem je v našem městě Viktor Ujčík, hokejová legenda, trénér A mužstva Dukly, předseda disciplinární komise hokejového svazu a zaměstnanec městské firmy.  Ale kdyby zůstalo jenom při tom… O pár dnů později  s velkou chutí  veřejně popisuje své zážitky z demonstrace na Staromáku , která vyústila v bitku chuligánů s policií, kde sám statečně se státní vlaječkou v ruce  hrubě uráží řadové policisty, kteří se provinili pouze tím, že jsou právě ve službě… Následně  pak ve své „reportáži“ bez uzardění celou situaci přirovná k 17. listopadu. Vpravdě vzor pro mladou generaci.

No a protože se k tomu nikdo nevymezí a nikdo mu nečelí – tak s jídlem roste chuť a za pár dnů o těchto policistech hovoří opět veřejně v celostátním tisku už v souvislosti s lidickými vrahy…

Dno. Absolutní dno lidskosti.

Ještě větším zklamáním než konání tohoto člověka, kterého jsem si do té doby vážil, však pro mne je postoj vedení našeho města, v čele s paní primátorkou. Tito lidé  se proti něčemu takovému ani slůvkem nevymezí, aby  byly  tyto činy aspoň částečně  vyváženy autoritou jejich dočasně zastávaných pozic i osobností.  A tím se to vlastně stává normou obecně akceptovatelného chování. A to je tedy hodně hrůzné pomyšlení.   
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I