Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

Příběhy ze zastupitelstva 17/1

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Pátek, 26. 2. 2021 v 7:41

Penále.

V pondělí jsme na zastupitelstvu řešili asi půl hodiny opravdu světobornou věc. Odpuštění penále 60 tisíc (šedesáttisic!) privátní kulturní instituci za porušení rozpočtové kázně při čerpání veřejné podpory.

To porušení spočívalo v tom, že udělali jednu akci navíc a včas to neohlásili….

Tekly mně nervy při oduševnělých projevech zapálených byrokratů, že jako pořádek musí být, a že jak k tomu přijdou ostatní, kteří všechno dodržují a že je jako musíme „vychovat“ , tak jím napaříme aspoň třetinu…Chtělo se mně neslušně vykřiknout – že byste raději místo těch keců také něco uspořádali pro lidi a zkusili si, jaké to je, projít tou džunglí byrokracie, kterou jsme si sami na sebe upletli!?

Nakonec to ale dopadlo dobře. Penále bylo odpuštěno 23 hlasy. Pro nesmyslný protinávrh, jak je vychovat aspoň 20ti tisíci zvedli ruku jenom dva zastupitelé.

K rovoji města na začátku roku.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Pondělí, 4. 1. 2021 v 17:36

V radničním zpravodaji se mně dostalo cti a prostoru abych se mohl u příležitosti začátku roku vyjádřit k aktuálním otázkám vývoje města. Jenomže ve velmi omezeném rozsahu, pouhých 2000 znaků…. Tak zde poněkud šířeji, jak jsem tam slíbil.

  • Rozhodně nechápu rozvoj města pouze v tzv. „tvrdých“ investicích –  já to mám spojeno především s tím, co se skutečně  dělá pro to, aby se život občanů našeho města zkvalitnil.  A to neměřím tím, kolik peněz se vydává  na studie, průzkumy  a strategie externistům. Příklad – namísto kampaně STAŇ SE JIHLAVÁKEM bych se vrhl do přípravy městského projektu startovacích, nízkonákladových bytů, protože  to by podle mne  oslovilo a motivovalo  daleko více lidí, než inzeráty a přesvědčovací kampaně.  Patří zde i hospodaření se stávajícími byty – dnes má město ještě pořád 435 bytů + cca 300 bytů v DPS.
  • Proto bych do rozvoje města zařadil i budování pocitu sounáležitosti a patriotismu se svým městem, jehož společným vyústěním by mělo být podstatně lepší centrum co do pořádku, bezpečnosti, přívětivosti k občanům a atraktivity pro návštěvníky. Úroveň pořádku a čistoty města stagnuje již několik let, jako obyvatel centra s plnou vážností tvrdím, že bezpečnostní situace se zhoršuje. Naše město se stává  turisty a návštěvníky stále méně vyhledávaným a nevím nic o tom, co by se připravovalo něco k zastavení tohoto trendu.  
  • Plánování už je hodně dlouhé i u revitalizace náměstí – zde bych hodně urychlil zahájení realizace na úkor například takového dopravního terminálu. Ten považuji za zcela nadbytečnou investici v dnešní době kdy je spousta naléhavějších věcí a funkce, které to má řešit dnes bez problémů fungují. Naopak – náměstí je výkladní skříň města a letošní plán zde je velmi mizivý ve srovnání s léty přípravy a projektování.  
  • A v těch dalších „tvrdých“ investicích tedy na prvním místě jednoznačně vodohospodářské plánování a okamžité investice zde. Jsou to žíly města, léta se to zanedbávalo a ani dnes se tomu nepřikládá pozornost úměrná stavu, ve kterém to je – brání to dalšímu rozvoji města.  Nejnutnější opravy a investice do vody a kanálů, které musí jít ruku v ruce se základním směrem rozvoje města, o kterém se, přes množství analýz, strategií a studií pořád ještě nic neví – a dva roky už je dosti dlouhá doba, aby se mohlo poznat kdo jsme a kam jdeme. Nejdůležitější zde vidím přívod vody z Želivky přes Štoky a Vodojem Bukovno, aby se mohla co nejdříve vytvořit alternativa ke stávajícímu monopolu UV Hosov.
  • Tady mne hodně mrzí před 4 léty  zrušená Komise rozvoje města a stálá neexistence podobné platformy. Debaty s podnikateli, školami, „ozvučná deska“ – kde to je? Přes velké proklamace jsou reálné rozhodovací procesy a diskuse k nim pořád soustředěny pouze do rukou té nejužší skupiny vyvolených.  
  • A když už  studie tak jako první  aktualizovat  ve spolupráci s Krajem tu z roku 2009  která posuzovala vliv průmyslové zóny – a samozřejmě nejvíce Kronospanu – na zdraví obyvatel. A následně už tento podnik opravdu řešit.
  • Přestože to není v gesci města, tak považuji za velmi důležitý rozvoj  naší vysoké školy.

Více podrobněji a  postupně k jednotlivým bodům na mém fb profilu.

Dobrý rok všem!

Rozpočet města.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 17. 12. 2020 v 21:02

Bylo to moje páté hlasování o rozpočtu, tedy jakési malé jubileum. Ovšem způsob jeho  tvorby jsem kritizoval už dávno předtím, vlastně od počátku – když jsem se tím začal zabývat a sledovat jednání zastupitelstva a řízení našeho města. Ze čtyřech svých hlasování jsem rozpočet dvakrát nepodpořil, dvakrát však ano. Jakási remíza tedy.  Poprvé jsem zvedl ruku bezprostředně po volbách, kdy rozpočet tvořila ještě předchozí městská vláda a samozřejmě jsem v očekávání budoucích změn nechtěl hned od počátku přidělávat zbytečné problémy novému vedení města. Podruhé vloni, kdy jsem sice v odborné debatě ve finančním výboru hlasoval proti, přesto na zastupitelstvu jsem ruku zvedl s tím, že pokud se přístup k jeho tvorbě neprojde zvratem, tak že to je moje podpora poslední.

Mezitím se však situace ve společnosti zásadně změnila. Díky nezodpovědné a populistické vládě jsme svědky  rozvratu veřejných financí v přímém přenosu a neustálého tlaku na municipality, které by měly podle představ v hlavě lidí nyní zodpovědných za tuto zemi nést hlavní tíží dopadů jejich bezbřehého populismu a marketingu. Zmatky kolem daňového balíčku, neschválený státní rozpočet bez řešení, ale i objektivní velká nejistota kolem příjmové stránky RUD – to všechno tady dříve nebylo a dalo se reálně plánovat,  což teď vůbec nejde.

Za těchto okolností by se mohlo tedy zdát, že i náš rozpočet v jakékoliv podobě je pouze cár papíru, když stejně nikdo neví co bude, jak se to všechno vyvine. Proto se ani vůbec nechci zabývat nějakým číslem na konci, nevadí mně schválený deficit,  to je z mého pohledu zcela nepodstatné, protože to ukáže až realita dalších dnů, jak to bude.

Má tedy tato rozprava a následné rozhodnutí vůbec nějaký smysl? Jsem přesvědčený,  že ano a veliký. Protože nejde o ta konkrétní čísla, ale o systémový přístup.

Pomalu ale jistě  totiž vklouzáváme do nového fenoménu dnešní doby a to je tzv. ALIBI COVID. Za všechny naše problémy, nedostatečnosti a nevůli něco měnit může jen ten malý, v tomto ohledu bezbranný a nevinný,  i když jinak nebezpečný virus. Namísto toho, abychom současnou krizi pochopili a hlavně uchopili jako jedinečnou příležitost k velkým změnám, které už potřebujeme jako sůl, však jedeme pořád postaru. Protože už tři desítky let se v tomto směru vůbec nic nemění, pardon – něco se přece jenom vyvíjí i když je pravdou, že nikoliv směrem, který bych si přál – náš úřad neustále nekontrolovatelně narůstá, stává se stále více neefektivním, nepružným, těžko proniknutelným spletencem státní a veřejné správy. Citát který není můj, a podle mého názoru přesně sedí : ……..náš úřad je hrad, který i v době míru neotvírá brány, nově příchozí jsou pečlivě přesvědčování o dokonalosti hradu a ten jsou potom vysláni bránit do posledního dechu před vstupem kohokoliv bez ohledu na jeho cíl a úmysly…

 Už po léta, zcela beze změn totiž probíhá tvorba rozpočtu takto : vedoucí jednotlivých odborů „nahlásí“ své finanční potřeby a požadavky, které stejně nikdy nenaplní, úzká skupina vyvolených zvaná investiční komise k tomu přihodí své zájmové investice a pak se za připuštění řadových zastupitelů na tzv. čteních rozpočtu a pracovních seminářích licituje –  ty sundáš tolik procent, tady se škrtne tolik milionů…a zachmuření vedoucí odborů se svraštělým čelem podle své osobní míry loajality k té které vládnoucí garnituře horlivě či méně horlivě přikyvuji. A výsledek máme na stole. Už po léta – a to zdaleka neplatí jenom o tomto vedení města. Podle mého názoru, je to špatně a je třeba to změnit.

Podívejme se nyní na hlavní výdajovou stránku rozpočtu, tedy osobní náklady úřadu. Jeden z vážených členů finančního úřadu prohlásil, že alespoň vidí světlo na konci tunelu v tom, že tato částka se nemění. Ovšem je všeobecně známá informace, že počet úředníků od začátku volebního období narostl o plných 27, to je o více než 5%. Jak je to možné, takový rozpor?  No myslím si, že vysvětlení je nasnadě – jako všude jinde dochází ke generační výměně a do důchodu odcházejí zasloužili úředníci s vysokými platy a přicházejí noví, mladí, ke kterým tabulky ještě tak štědré nejsou…A tak se to nyní takto opticky vyrovná. Jenomže ten trend do budoucna je špatný, protože ti mladí se stejně do té vyšší příjmové stránky postupně dle zákona  poprávu dostanou a tak máme zaděláno na další skoky v příštích letech.

Zaslechl jsem teprve nedávno, že na úřadě už něco jako benchmarking-tedy srovnání s jinými městy – probíhá. Tím městem, se kterým se poměřujeme, by snad měla být Opava, město přibližně stejné velikosti a hlavně obdobného dosahu obslužnosti své rozšířené působnosti – a to je více důležité. Tak  tedy v roce 2019 měla Jihlava osobní náklady 290 mil, Opava pouhých 230!  Přičemž příjmy měla Opava o 100 mil Kč vyšší. Tyto  výdaje v přepočtu  na jednoho obyvatele a rok činí v Opavě 4,1 tisíce Kč, u nás pak 5,7 tis Kč . Cožpak ani toto nás opravdu nevyburcuje? Ještě hůře pak vyznívá srovnání s 13 statutárními městy podobné velikosti. Máme opět suverénně nejvíce oproti úplně všem, další v této pomyslné tabulce je s velkým odstupem  Kladno s 260 mil. – tedy o 30 mil. méně (!), ovšem to má 66 tisic obyvatel… Průměr platových výdajů v těchto městech pak je 229 mil (!).

Argument, že výše těchto našich výdajů je způsobena tím, že máme hodně úředníků placených z tzv.  projektů, na který dostáváme dotace, nemohu zatím dost dobře přijmout. Jednak ani na opakovanou výzvu jsem dosud neobdržel jejich seznam, jednak nevěřím, že ostatní města to nemají – a nakonec – ty dotace jsou přece také veřejné peníze, nebo ne?

Jsem si vědom toho, že systémové změny nejdou udělat hned. Proto jsem ve svém diskusním příspěvku k loňskému rozpočtu nechtěl moc, pouze to, aby se založila jakákoliv platforma pro začátek v tomto směru, které budu moci být přítomen. Nezaznamenal jsem ani náznak něčeho podobného. Konkrétních výhrad mám hned několik, nejzásadnější je pak potřeba promítnutí nové situace v zemi do přípravy nové hokejové haly.. Nemůžeme se přece tvářit i v tomto ohledu, že se vůbec nic neděje.

V zastupitelském slibu se hovoří o závazku pracovat ve prospěch občanů města. Jsem bytostně přesvědčený, že schválení takovéhoto rozpočtu s takovýmto způsobem jeho tvorby rozhodně není v zájmu občanů Jihlavy – ba právě naopak a proto jsem ruku nezvedl. Čím si jihlavané zasloužili to, že mají tak zbytečně drahý úřad, který nesnese srovnání s žádným podobným městem v zemi ?

A samozřejmě – ani trochu nevěřím zprávám, které se ke mně dostávají ze všech stran v podobném duchu – tedy že je zbytečná jakákoliv diskuse, protože potřebný hlas za rebelujícího koaličního zastupitele už je připraven od opoziční strany, která si nějak přece musí odpracovat tu svoji výnosnou trafiku na kraji.To přece nemůže být pravda, že ne? Protože to by pak dál nahrávalo těm kdo hovoří o té hnusné politice a takhle se tady přece nepostupuje, my máme na prvním místě městotvornost… Takže  tomu nevěřím a doufám, že pohnutky tento rozpočet podporujících jsou zcela jiné…

A výsledek? Rozpočet byl schválen hlasy 18 koaličních zastupitelů +ČSSD+KSČM. Nepřipomíná to něco?

Cena vody v Jihlavě

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Středa, 25. 11. 2020 v 9:42

Průměrná cena vodného a stočného ve městech ČR je dnes 89 Kč, my budeme mít teď 95 Kč – ale třeba kousek odsud, v Havlíčkově Brodě platí občané jenom 75 Kč.

Proč? Má to vícero důvodů.

Tím prvním je historie. Na začátku devadesátých let minulého století byly zrušeny státní podniky provozující vodohospodářskou infrastrukturu a zastupitelstvo každého města rozhodovalo co dál. A nyní se ukazuje co byl krok správnější. Brodští se prostě rozhodli jít úplně jinou cestou, samostatnou, a udělali transparentní provozovatelskou akciovou společnost s okolními městy, kde akcie byly v poměru vloženého majetku. Jihlava ale víceméně pokračovala v tom co tady bylo dosud – a zůstala součástí zbytku velkého vodárenského molochu, který zbyl po státním podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace.

Druhým důvodem je to, že to však nefungovalo ku prospěchu občanů Jihlavy a tak přišlo správné rozhodnutí z toho systému vystoupit. Ale ten proces trval deset let a město při něm přišlo o hodně peněz, které teď chybí. Ovšem je velmi dobře v zájmu budoucnosti, že se této garnituře ve vedení města podařilo ten nekonečný proces utnout a spory dohodou ukončit. Vpravdě historický počin.

Dále je tu otázka nového provozovatele, který začíná úplně od nuly a nemá na co navázat a správně vyhodnotit a posoudit náklady, nemá se prostě čeho chytit. Proto je rozhodnutí zachovat jeden rok stávající ceny zcela logické. Poté však je nutné vše vyhodnotit a k této diskusi se vrátit. Rozhodnutí o výši vodného a stočného je v kompetenci 37 členného zastupitelstva – ovšem jsou zde přísná regulativa ministerstva zemědělství a to jak nahoru tak i dolů.

A poslední problém, nikoliv však významem, je to, že Jihlava bude od nového roku už držet a provozovat vše, kromě toho nejdůležitějšího a to je zdroj vody – úpravna na Hosově, na kterou je celý vodárenský systém navázán. Ti, kdo ji vlastní, si tak mohou vstupní ceny monopolně diktovat. A to je třeba změnit – a také na tom už se pracuje -právě ve spolupráci s Brodem. Je zde reálná možnost, že vedle vody z Hubenova budeme mít v Jihlavě i vodu ze Želivky.

Proto je třeba v této přelomové době především trpělivosti. Nikdo soudný nikdy přece nemohl slíbit, že se voda slevni okamžitě – a jsou to pořád jedny peníze a spojité nádoby. Čím levnější bude vodné a stočné, tím méně peněz bude na opravy hodně zanedbaných vodovodů a kanalizací a vymstí se to v budoucnu.

Ad. : Proč dnes nevolit ODS (2.10.2020)

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 19. 11. 2020 v 15:51

Jsem rád, že se především díky těm, co přišli k volbám a volili demokracii, nenaplnilo moje hloupé „věštění“ a že se volby v našem kraji vyvinuly tak, že ODS už nemusela pokračovat v koalici s hnutím pana premiéra Andreje Babiše. A jak jsem slíbil, tak se tímto novému hetmanovi Víťovi Schrekovi za svá předvolební slova vůči jeho osobě zde 2.10.2020 omlouvám.

Zároveň mu blahopřeji k získání tak důležité a významné pozice a věřím, že bude jako 4. hejtman Kraje Vysočina důstojným pokračovatelem svých předchůdců Františka Dohnala, Miloše Vystrčila a Jiřího Běhounka. Protože si na prvním místě myslím, že každý z nich bez ohledu na stranickou příslušnost a různé výhrady vykonal v této funkci kus kvalitní práce v dobré víře.

Z mého pohledu patriota pak je nejdůležitější, že se post hejtmana po dlouhých 16 letech opět dostal do rukou politika z krajského města a věřím, že to bude brzy znát.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I