Author Archive

Čiň čertu dobře

Pátek, 12 září, 2014

Čiň čertu dobře, peklem se Ti odmění!

Měl jsem rád svojí babičku. Byla pro mne vyjímečnou ženou. Celý život pracovala jako švadlena – živnostnice, patřila k Jihlavskému krejčovskému rodu Kočičků. Krejčím byl její otec i oba bratři. když pak ve čtyřiceti letech ovdověla, stačila sama vychovat své dvě dcery, při čemž jedna, moje matka ještě mohla vystudovat. A to bylo v první polovině minulého století!   Co však více, byla studnicí lidové slovesnosti a moudrosti. Pro každou situaci, pro každé jednání měla pohotově nějaké přísloví či rčení.

Právě na svojí babičku, tedy na její přísloví, jsem si vzpomněl, když jsem četl krátký článek ve výrazném grafickém provedení: „Pokutu za dvojí podpis petice dostali i dva komunističtí zastupitelé“, na : jihlava.idnes.cz.

Tolik snad k nadpisu!

Pro ty, kdo nečetli uvedený článek krátké shrnutí: pánové zastupitelé, jejichž fotografie, zřejmě z volební databáze magistrátu, které jsou hlavním grafickým prvkem článku, podepsali petici za referendum, jak sami uvádějí, omylem dvakrát a zaplatili úřadem vyměřenou pokutu. K tomu ještě nezbytné rýpnutí pana primátora do iniciátorů referenda, samozřejmě opět bez jakéhokoli důkazu.

Tolik tedy úvodem k inkriminovanému článku. Pokud bych chtěl teď skončit, psal bych zbytečně!

Proto k hlavnímu smyslu – otázkám, které se prostému jihlavskému občanovi honí hlavou po přečtení tohoto článku.

V první řadě přemýšlím, proč byl vůbec článek napsán.

Vím, je před komunálními volbami. Je jeho smyslem dehonestace uvedených zastupitelů, nakonec i novinář má své osobní politické priority a KSČM nemusí k nim patřit, či důkaz o „nestrannosti“ magistrátního úřadu ?

V obou případech by se pak neměl článek tvářit jako zpráva.

Chápu, že i novinář si musí svojí skývu chleba zasloužit a je pro něj zřejmě výhodné, získávat informace přímo z magistrátu, ale to by ještě nemělo znamenat jeho bezmeznou loajalitu ke svému zdroji. Proč je tedy součástí textu i poznámka pana primátora?

Druhou otázku je, podle mne, třeba adresovat samotným, v článku uvedeným zastupitelům.

Proč zaplatili pokutu, když sami uvádějí, že dvakrát podepsali omylem? Zákon č.22/204 v §56, odst.1 uvádí jako přestupek – cituji: „Přestupku se dopustí oprávněná osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou.“ Udělali to proto, že v té době neznali znění výše uvedeného § ? Proč tedy, když s ním byli seznámeni nic nekonali ? Chtěli se snad vyhnout svojí medializaci ?

Právě zde právě nastupuje ono přísloví mé babičky z nadpisu!

Konformita s tím, co slibujeme změnit se nevyplácí! Pro mne osobně, a možná nejen pro mne, to slib změny znevěrohodňuje.

Třetí otázkou bych se hypoteticky obrátil na dalšího vystupujícího v článku, pana primátora.

Proč nekonáte, přesto, že jste byl zmocněncem přípravného výboru upozorněn, že jednání úřadu, jehož jste nadřízeným odporuje zákonu? To je Váš odpor k suverénnímu rozhodování občanů v referendu tak veliký, že pro něj zanedbáte i svojí povinnost a místo toho podsouváte vinu iniciátorům? Každý by si měl uvědomit, že všechno, co se snaží podsouvat druhým, svědčí pouze o jeho způsobu uvažování!

Moje babička k tomu měla opět přísloví: „Každej cigán podle sebe hádá“.

Příštím primátorem svého města bych si přál skutečného chlapa, který, když je to třeba, se nebojí kousnout i do kyselého jablka!

Vaše otázka, zda tomu opravdu věřím, je jistě legitimní. Opravdu, jako optimista jsem přesvědčen, že jednou to tak bude! Kdy? To záleží jen na nás, Jihlavácích, kdy si uvědomíme že město je naše a všichni zastupitelé jsou pouze našimi zaměstnanci, kdy se nás většina začne chovat jako skuteční vlastníci a zaměstnavatelé. Myslím, že současný pokus o referendum je k tomu prvním, malým krůčkem a proto budí takovou paniku u těch, kteří se nyní za pány města považují i těch, kteří je za své pány uznávají.