Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

Venkov a malotřídka v Urbanově

Miloš Vystrčil | Sobota, 3. 9. 2022 v 11:53

Jako pro bývalého učitele je pro mě 1. září především začátkem školního roku. Jako starosta jsem se potom vždy těšil na
vítání prvňáčků. Je úžasné být u toho, když vyparáděné děti se svými rodiči, někdy i prarodiči, přicházejí do školy, aby společně zahájili další životní etapu.

Ve škole se totiž neučíme jenom číst, psát a počítat. Dobrá škola je pomocníkem a kamarádem, dobrá škola pomáhá připravit na život.

Jako původně středoškolský učitel jsem poznal život a fungování v malotřídkách až později. Velkou zásluhu na tom má ředitel malotřídky v Urbanově Hynek Vohoska. Pozval mě před mnoha lety na urbanovský školní Den Země a byl to skutečný
zážitek.

Jsem přesvědčen, že právě venkovské školy a zvláště potom malotřídky jsou nesmírně důležitou součástí života na venkově a moc jim fandím a všem, kteří je podporují, děkuji.

Zároveň děkuji za včerejší možnost zúčastnit se prvního školního dne v malotřídce v Urbanově. Je to pro mě zvláště významné
také proto, že do urbanovské školy chodila před mnoha lety moje maminka.

Zveřejněno 2. 9. 2022 v Jihlavských listech.

K fungující škole patří spokojené děti, spokojení rodiče a spokojené učitelky. Na fotografii to vypadá, že se to v Urbanově daří.
S prvňáčkem Davidem jsme si podali ruku. Slíbil, že se bude učit :).

Zadavatel: Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09/Zpracovatel: MARES Pro s.r.o.

Příspěvek na bydlení a další pomoc při platbách za energie

Miloš Vystrčil | Pondělí, 29. 8. 2022 v 9:34

V současné době se bohužel všichni setkáváme s rostoucími cenami energií. Považuji proto za důležité informovat o možnostech podpory, které jsou již dnes k dispozici. Zároveň se pokusím stručně informovat i o podporách, které vláda ještě zavede do konce roku.

Příspěvek na bydlení je určen i na platby za energie

Příspěvek na bydlení může pomoci zvládnout zvýšené zálohy na energie. Na příspěvek na bydlení má nárok každá domácnost, která za bydlení (například nájem + zálohy na energie + služby) vydá měsíčně více než 30 % (tři desetiny) svých čistých příjmů. Zároveň tyto tři desetiny čistých příjmů nesmí být vyšší, než jsou tzv. normativní náklady na bydlení. Normativní náklady jsou dány pro různý počet osob v domácnosti a různě velké obce a města zákonem.

Příklady
Čtyřčlenná domácnost v nájmu
Pokud čtyřčlenná domácnost, která bydlí v nájmu v Jihlavě a má čistý měsíční příjem 45 tisíc korun, požádá o příspěvek na bydlení, potom z hodnoty normativního nákladu na bydlení 17 777 korun plyne, že může obdržet příspěvek na bydlení až 4 277 korun měsíčně.

Jednotlivec ve vlastním bytě
Pokud se jedná o důchodce žijícího samostatně ve vlastním bytě s měsíčním důchodem 14 000 korun, potom z hodnoty normativního nákladu na bydlení 6 232 korun plyne, že může mít nárok na příspěvek na bydlení ve výši až 2 032 korun měsíčně.

Orientační ověření nároku na příspěvek

Jestli má jedinec nebo početnější domácnost nárok na příspěvek na bydlení a v jaké přibližné výši lze poměrně jednoduše orientačně zjistit s využitím kalkulačky příspěvku na bydlení.

Žádosti o příspěvek lze podávat na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce nebo také elektronicky. Žádost o příspěvek na bydlení lze podat až 3 měsíce zpětně.

Postup podání žádosti a vyjmenované potřebné podklady naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. K nalezení pokynů stačí do kteréhokoliv internetového vyhledávače zadat „příspěvek na bydlení“.

Určitě doporučuji si na webu zkusit příspěvek na bydlení orientačně vypočítat. Vše je velmi dobře vysvětleno. Zadávat budete 3 základní vstupní údaje, které se týkají počtu členů domácnosti, nákladů na bydlení a průměrného čistého měsíčního příjmu rodiny/domácnosti.

Osvobození od poplatku za obnovitelné zdroje

Již od října dojde k odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. Konkrétně to znamená, že každé domácnosti z faktury za energie zmizí poplatek za obnovitelné zdroje energie. Výše tohoto poplatku je cca 600 korun za MWh.

Snížení záloh o úsporný tarif

Do začátku topné sezóny bude vládním nařízením zaveden další plošný příspěvek na úhradu cen za energie, který je nazýván úsporný tarif. Tento příspěvek obdrží přímo dodavatelé energií nikoliv občané. Těm se zároveň automaticky sníží zálohy na energie. Do konce roku by součet snížení záloh měl být v průměru 2 000 korun pro každou domácnost.

Na závěr ještě jednou doporučuji si orientačně vyzkoušet, zda vaše domácnost na příspěvek na bydlení dosáhne. Ceny energií skutečně v souvislosti se stávající situací výrazně narostly. Doporučuji v případě existence nároku příspěvek na bydlení využít.

Zveřejněno 26. 8. 2022 v Jihlavských listech.

Zadavatel: Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09/Zpracovatel: MARES Pro s.r.o.

Poděkování

Miloš Vystrčil | Středa, 29. 6. 2022 v 8:48

Pokud chcete cokoliv řešit nebo hodnotit, cokoliv uspořádat, cokoliv zorganizovat nebo třeba jenom dosáhnout pochopení, je nutná výměna názorů, je nutná komunikace. Jinými slovy je tedy nutné se zpravidla před jakýmkoliv rozhodnutím nebo jednáním seznámit s názory druhých. Je také správné si problém dopředu nastudovat a případně se osobně potkat a věci si vysvětlit a probrat. Znalost argumentace, podkladů a výsledků práce je totiž důležitá a zásadní pro hodnocení a tvorbu názoru na dotčenou osobu nebo připravovaný projekt.

I proto považuji za jednu ze základních povinností politika se uceleně a pravidelně vyjadřovat k důležitým tématům a transparentně a přehledně informovat o svých názorech. Zároveň si však dovoluji zmínit, že nastávají i situace, kdy není v silách politika například odpovídat jednotlivě na stovky emailů nebo telefonátů. Znamenalo by to totiž, že by musel zcela rezignovat na jakoukoliv svoji další práci. Také proto bývá pro mě případná možnost reagovat na problém, událost či situaci komplexním článkem velmi vítaná.

Samozřejmě platí, že současná úroveň technologií dává politikovi možnost se široce prezentovat na sociálních sítích. Přesto osobně stále považuji klasická tištěná média za nenahraditelná. Nevím, jak to máte Vy, ale já, pokud pominu blogy, si totiž pořád myslím, že sociální sítě nejsou ideální platformou pro vyjádření názoru nebo sdělení ve formě delšího promyšleného a argumenty podloženého textu.

Na papíru napsaný text je mi pořád příjemnější a také mi zůstal asi ještě ze studií zvyk si v článcích podtrhávat, opakovaně se k nim vracet, nebo si na okraj připisovat poznámky nebo odkazy. Jsem proto vždy rád za možnost číst tištěné texty a také zároveň psát texty například ve formě komentářů či jiných vyjádření nebo poskytovat rozhovory, které následně vycházejí v tištěné podobě.

Napsat každých 14 dní do Jihlavských listů článek, který informuje o mé práci a mých názorech, proto pro mě je nebo dneškem počínaje vlastně byla příležitost, jak dostát svým povinnostem politika. Děkuji za ni a zároveň chápu, že v době předvolební – na konci září budou komunální a senátní volby – je nutné udělat vše proto, aby nikdo nebyl v možnosti prezentace v médiích zvýhodněn. Proto se nyní všem čtenářům mých pravidelných článků omlouvám, ale po dohodě s redakcí nyní pravidelné poskytování článků Jihlavským listům jako předseda Senátu přerušuji a budoucnost ukáže, zda se s nimi na stránkách Jihlavských listů třeba znovu setkáme.

Samozřejmě se sdělováním svých názorů a vyjádření nepřestanu. Kromě různých vyjádření v médiích a případné inzerce jsou dlouhodobými spolehlivými zdroji má webová stránka www.vystrcil.cz a facebookový profil @milosvystrcil.

Na závěr děkuji všem čtenářům za zájem a celou řadu reakcí, které jsem za dobu psaní mých pravidelných článků do Jihlavských listů obdržel. Naprostá většina reakcí čtenářek a čtenářů byla poučných a povzbudivých. Velmi si toho vážím.

Znovuzrození Lidic

Miloš Vystrčil | Středa, 15. 6. 2022 v 10:41

„Znovuzrození Lidic“ je název článku, který vyšel k 80. výročí vyhlazení Lidic v měsíčníku Hlasy národa. K článku jsem se dostal náhodou při pracovní cestě do USA, kdy jsme v rámci našeho setkávání s krajany také navštívili představitele České katolické misie na předměstí Chicaga v kostele sv. Vojtěcha a Metoděje. V kostele probíhají každý den české nebo slovenské bohoslužby. Misie pořádá řadu kulturních programů, provozuje školu češtiny pro děti a vydává jediný tištěný krajanský měsíčník v Chicagské oblasti Hlasy národa.
O článku „Znovuzrození Lidic“ jsem se rozhodl napsat proto, že právě uplynulý víkend byl ve znamení 80. výročí vyhlazení Lidic a my jsme si znovu připomínali, jaká zvěrstva nacisté v Lidicích napáchali a také i reakce na tuto událost.
A právě v souvislosti s 80. výročím vypálení Lidic jsem díky návštěvě USA v minulém týdnu měl možnost se poprvé podrobněji seznámit s tím, jakou obrovskou vlnu solidarity a podpory pro československé občany vyvolalo vyhlazení Lidic v USA. A přiznávám, že celá řada informací pro mě byla zcela nových.
Již 2 dny po vyhlazení Lidic, tedy 12. června 1942 navrhl americký občan Dominik Romano z Joliet, aby nová osada budovaná nedaleko Chicaga byla nazvána Lidice. Již o měsíc později 12. července 1942 byl požehnán původní pomník v širém obilném poli a bylo získáno vládní svolení k přejmenování nové osady z původního Stern Park Gardens na Lidice. Později byl pomník přemístěn a Lidicemi je nyní nazývána oblast města Crest Hill, kterou jsme s kolegy senátory Tomášem Czerninem a Pavlem Fischerem navštívili a k památníku položili květiny. Občané města Crest Hill velmi památník uctívají a při naší návštěvě přišel i starosta CresT Hillu Raymond R. Soliman (viz fotografie).
Nevím, kolika lidem u nás je známo, že na odhalení památníku k uctění lidických obětí a na podporu Československa přišly 12. července tisíce amerických občanů. Nevím, kolika lidem u nás je známo, že byl kromě projevů osobně přednesených také čten projev amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta následujícího znění:
„Dne 10. června 1942 oznámila nacistická vláda, že sprovodila ze světa jméno LIDICE. Nejen, že byla tato československá vesnice zničena, nýbrž všichni muži v ní byli povražděni, jejich ženy a děti rozehnány, vrženy do vězení a snad také zabity. Jméno LIDICE mělo být vymazáno z historie a navždy zapomenuto. My však dobře víme, co se stalo, třebaže nacisti tak zpupně a hanebně se snažili Lidice zničit. Občanstvo malé osady ve Spojených Státech se nadchlo a přijalo název LIDICE. Na místo, aby byly Lidice navždy sprovozeny ze světa, jak si to nacisti přáli, Lidice se probudily k novému životu. V obrovském údolí mezi Velkými jezery a řekou Mississipi jméno osady Lidice nyní se stává věčnou upomínkou na to, co nacistická zloba nemohla zničit: Lidice americké stávají se památníkem lásky člověka ke svobodě a odhodlanosti si svobodu udržet!“
Následně byl přečten projev prezidenta Edvarda Beneše a telegram ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. Oba vyjádřili vděčnost Americe, víru v porážku Hitlera a obnovu českých Lidic.
Takto ve stručnosti byla ve Spojených státech pravděpodobně jako v první zemi na světě pojmenována osada na počest vyhlazených Lidic. Takto ve stručnosti se udál příběh, kdy při jeho vyvrcholení 12. července 1942 přišly tisíce Američanů do malé dědiny – osady ve státu Illinois nedaleko Chicaga. Přivedla je tam touha zúčastnit se památné a velmi významné slavnosti „znovuzrození českých Lidic“.
Myslím, že je dobré to vědět a ve správných chvílích si to připomínat.

Čest a disciplína, chrabrost a věrnost

Miloš Vystrčil | Středa, 1. 6. 2022 v 10:31

Celoživotní motto Adolfa Opálky „Čest a disciplína, chrabrost a věrnost“ zaznělo v sobotu 28. 5. z úst starostky obce Rešice Petry Jílkové.

Rešice jsou rodištěm nadporučíka Adolfa Opálky a já jsem měl možnost se zúčastnit sobotní velmi důstojné vzpomínkové akce, kterou obec uspořádala při příležitosti 80. výročí operace Anthropoid, tedy při příležitosti 80. výročí od úspěšného smrtícího útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, při příležitosti 80. výročí od hrdinného boje sedmi československých výsadkářů proti téměř tisícovce nacistů v Resslově ulici v chrámu Cyrila a Metoděje, při příležitosti vzpomínky na hrdiny a oběti druhé světové války.

Nejen tedy v budově Národního muzea v Praze, nýbrž i na mnoha dalších místech jsme si v České republice připomínali při příležitosti 80. výročí smrtícího útoku na Heydricha své hrdiny, svoji minulost a také poučení z naší minulosti plynoucí.

S velkým zájmem si nyní v neděli při psaní tohoto článku listuji a následně čtu v publikaci „Nikdy nezapomeneme“, kterou o hrdinech zahraničního odboje Adolfu Opálkovi a Františku Pospíšilovi vydali v Rešicích. Mimo jiné se dočítám, že Rešice jsou jedinou obcí, ze které pocházejí hned dva velitelé československých paravýsadků. Adolf Opálka byl velitelem paravýsadku OUT DISTANCE a František Pospíšil paraskupiny BIVOUAC.

Kde jinde než v jejich rodišti by tedy měli obyvatelé vzpomínat na své hrdiny. Zároveň, a nechci tuto skutečnost pominout, je obdivuhodné, že jsme schopni si jako obyvatelé, jako národ dnes uvědomit, že přestože se za hrdinské činy našich vojáků nacisté velmi tvrdě, brutálně a nemilosrdně mstili, jednalo se o hrdinské činy, které byly pro budoucnost naší země morálně nesmírně zásadní, posilující, upevňující nezlomnost našeho charakteru a zachování hrdosti, svébytnosti a také naší mezinárodní autority.

Nelze však zapomínat ani na to, že vraždění všech pomáhajících a blízkých či příbuzných hrdinů, vyhlazení Lidic a Ležáků a s tím spojená ohromná hrdá bolest, to vše je rovněž součástí naší historie.

Nevím a neví to asi nikdo a můžeme se pouze domnívat, co prožívali Adolf Opálka, František Pospíšil a všichni ostatní bojovníci za svobodu národa a naší vlasti.

Jsem však přesvědčen, že oběti statečných lidí, jejichž životy vyhasly v pražském kostele v Resslově ulici, na popravištích i v koncentračních táborech nesmí pro nás být pouze vzpomínkou, ale musí být pro nás především poselstvím. Poselstvím hrdosti, úcty, sebeobětování, poselstvím lásky k vlasti a k druhému člověku.

A také poselstvím, že rozhodovat o naší budoucnosti by neměl strach, ale naše víra, že má smysl bojovat proti útlaku, nespravedlnosti, že má smysl se nikdy nevzdávat, že má smysl podporovat ty, kteří bojují a pokládají své životy za svobodu a v boji proti útlaku a nespravedlnosti kdekoliv na světě.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I