Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

Je to ještě ochrana osobnosti?

Pavel Ženčák | Čtvrtek, 24. 7. 2014 v 7:43

Nepřehání to?
 
Tak mám často pocit, že soustava našich zákonodárců, zákonů a výkonné moci (soudy včetně ústavního) se tak nějak hrabou v právu a zákonech  tak nějak podobně, jako by hasiči po příjezdu k požáru místo hašení řešili kardinální otázku, kterou nohou mají vystoupit ze zásahového vozidla jako první. A přitom zapomínají na hlavní úkol, proč tu vlastně jsou, že mají hasit požár.
 
Laik se musí nutně pozastavit nad případy, kdy člověk řeší ochranu svého majetku a již nemá jinou možnost, než použít třeba i kamerový systém – a ochrana zafunguje, zařízení splní svůj účel a podaří se díky němu odhalit pachatele. A pachatel, místo aby se styděl a byl po zásluze potrestán, se začne obhajovat nelegálností či třeba příliš velkým rozlišením kamer nebo zveřejněním záznamu a podobně. Chápu postoj pachatele, který se chytá každé příležitosti, aby se vyhnul trestu. Samozřejmě je pak otázkou, zda člověk s takovým charakterem by se měl i nadále volně pohybovat mezi námi, ale vůbec nechápu naše zákonodárce (ty, kteří dané zákony schvalovali, i ty, kteří mají moc tyto zákony změnit, ale neřeší to) a soudy a institut ochrany osobnosti, že takové argumenty nesmetou ze stolu, a konečným efektem pak je to, že je nakonec postižen poškozený, místo aby byl potrestán zloděj či násilník.
 
Mám teď konkrétně na mysli například před pár lety medializovaný případ, kdy z obchodu s elektrokoly zloděj odcizil elektrokolo, majitel měl videozáznam, ten zveřejnil na Internetu a díky tomu se pak podařilo zloděje odhalit.
Podobně se teď řeší, zda majitel nemovitosti má právo na ochranu svého domu (opakovaně poškozeného sprejery) si pořídit kamery, které nutně zabírají i část veřejného prostranství (novinář v Třebíči). A místo toho, aby v obou případech byl řádně potrestán viník, tak se naše právní instituce zabýbají tím, že bylo porušeno právo na ochranu osobnosti, v prvním případě dostal okradený majitel obchodu pokutu, v druhém případě se touto „ptákovinou“ dokonce zabýval Evropský soud.
To opravdu nemáme na práci důležitější věci? Jaká „ochrana osobnosti“? Kdy konečně nastane doba a všichni pochopí, že každá akce vyvolá nějakou reakci a že každý svéprávný občan by měl být osobně a plně odpovědný za svoje činy a svoje chování a v případě, že někdo je útočník, tak musí nést i všechny následky svého jednání? Je vůbec smyslem institutu ochrany osobnosti přehnaně chránit útočníka, i když je to na úkor jeho odhalení, dopadení a potrestání? Není snad prioritou celého státního aparátu včetně soudů, aby chránily poctivé občany před těmi druhými? K čemu pak vlastně odvádíme daně, když tento zcela zásadní princip nefunguje? Podle ústavy má každý občan právo na ochranu osobnosti a ochranu svého majetku. A pokud někdo záměrně a vědomně napadá moji osobu či majetek, pak musím mít zaručené právo na ochranu sebe a svého majetku a útočním musí být plně odpovědný za veškeré následky mé obrany či ochrany majetku.
 

Zakážeme výkup kovů?

Pavel Ženčák | Čtvrtek, 30. 1. 2014 v 20:10

Na „Aktuálně.cz“ se objevil článek, že Svaz měst a obcí znovu chce nechat projednat zákon o zákazu výkupu kovů od fyzických osob. Musím říct, že tenhle článek mne pěkně nadzvedl. Jsme opravdu národ krátkozrakých? Tak protože určité skupiny lidí kradou kovy a je to pro ně třeba zdroj obživy nebo peněz na drogy, tak zakážeme výkup kovů od fyzických osob úplně, místo abychom důsledněji postihovali zloděje a ty výkupny, které vykupují evidentně kradené zboží? Toto je opravdu logika jako od člověka s IQ tykve. Proč tito aktivisté, kteří chtějí zakázat výkup kovů, nesměrují svou aktivitu na naše zákonodárce v tom smyslu, aby jednak krádeže kanálů, zabezpečovacích kabelů, svodidel, dopravních značek a podobně zařadili jednoznačně a bez diskuzí do trestných činů obecného ohrožení s daleko vyšší sazbou, než krádež za pár tisíc? Proč se neprosazuje větší odpovědnost lidí za svoje jednání a nepostihují se skutečně jen viníci?
Já osobně bych po vzoru návrhu ve výše uvedeném článku třeba navrhnul zákon o úplném zákazu kouření. Bez jakýchkoli diskuzí je kouření škodlivé a kromě toho kuřáci způsobí ročně spoustu požárů (nehledě na ten binec, kteří mnozí odhazováním nedopalků a krabiček kolem sebe šíří). Tak zakážeme kouření.
Mezi řidiči je dost těch, kteří nerespektují předpisy, způsobují tím dopravní nehody a při nich i umírají lidé – podle výše uvedeného návrhu tedy zakážeme provoz soukromých motorových vozidel??? Podotýkám, že chápu problematiku obcí, 8 let jsem dělal starostu. Ale tuhle blbost, kterou vymysleli, prostě nemohu zkousnout.

Jednejme s rozumem.

Pavel Ženčák | Čtvrtek, 26. 9. 2013 v 20:09

V různých zemích včetně ČR jsou různé organizace, orgány státní správy, občanská sdružení a podobně, které mají právo se vyjadřovat k různým záměrům, projektům a podobně. Ne vždy se však dá říct, že jejich vyjádření vytvořily bytosti obdarované rozumem. Samozřejmě se mohou objevit vyjádření či stanoviska ovlivněná vlastními sobeckými zájmy, ale také vyjádření či stanoviska, která hraničí s lidským rozumem.

Pokračování »

Že by něco jako „nepřiměřená obrana“?

Pavel Ženčák | Středa, 25. 9. 2013 v 22:15

Na úvod podotknu, že v mládí jsem se určitou dobu i vrcholově věnoval sportu, ale fotbal jsem nikdy nějak moc nehrál a fotbalový fanda rozhodně nejsem Ale přesto se chci vyjádřit k článku na pření straně JL z tohoto úterý. Fotbalový svaz potrestal pokutou fotbalový klub Jihlavy za nepřiměřenou izolaci fanoušků hostů.

Pokračování »

Úřední šiml, nebo pohodlnost?

Pavel Ženčák | Sobota, 21. 9. 2013 v 10:25

Jistá rodina si zhruba před padesáti lety pořídila pozemek a postavila rodinný dům. Postupně pozemek přešel na další generaci, existují o tom notářské zápisy.

Magistrát na základě nějakého seznamu pozemků v současné době nabízel k odkupu pozemky, na kterých stojí rodinné domy, majitelům těchto domů. A mimo jiné i tento pozemek výše uvedených lidí. Na daný pozemek přitom město nemělo nabývací titul a není jasné, jak se na seznam pozemků v majetku města dostal. Nicméně nabídka k prodeji prošla schválením radou města. Dlouholetí majitelé pozemku by si jej tak museli odkoupit znovu.

Majetkový odbor se tímto odmítal zabývat, věc se nakonec před podáním k soudu řešila až na zásah náměstka primátora, kde konečně zvítězil rozum. Bohužel i toto je realita dnešních dnů. V souvislosti s tím, že podle nové právní úpravy je informace v centrálním registru po třech letech považována za platnou (jinými slovy pokud do tří let neupozorníme na chybu např. v Katastru nemovitostí, máme smůlu), tak si nedovedu představit ty konce, ke kterým toto povede.

Jen podotýkám, že se nejedná o případ z Jihlavy.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I