Posts Tagged ‘Žijeme Jihlavou’

Ne jen firmy, ale i radnice má řešit bydlení

Čtvrtek, 6 září, 2018

Jihlava postrádá nabídku kvalitního bydlení, chybí nabídka bytů i pozemků pro rodinné domy. Město doposud nedokázalo převzít iniciativu z rukou developerů a začít řídit výstavbu v rámci vlastního území. Tento dlouhotrvající stav ničí přirozenou krásu Jihlavy.

 

V oblasti výstavby nalezneme nedostatky téměř ve všech oblastech: chybí pravidla, koncepce, analýzy potřeby nových bytových jednotek i strategický směr růstu, tedy vše, na čem by úspěšný management rozvoje města mohl stát. Současný stav podporuje silný klientelismus, lobbistické intriky a úplatkářské mechanismy. Těmi, kdo pociťují všechny negativní dopady, jsou samozřejmě obyvatelé města.

 

Satelitní výstavba a nelítostné rozrůstání okolních obcí posiluje dopravní problémy města a snižuje ekonomickou prosperitu. Mladé rodiny nemají šanci uspět v takto nastaveném systému nabídky i ceny.

 

Dá se to změnit? Samozřejmě, že dá! Ale je zapotřebí rozumět všem rovinám problému a znát příklady ze zahraničí. Poučit se z chyb a hlavně; ZAČÍT STAVĚT!

 

3 kroky k inteligentní a hospodárné bytové výstavbě:

 

  1. Město má převzít aktivní roli
    Město není developer ani soukromý stavebník. To ale neznamená, že nemůže provádět investiční akce. Město musí veškeré své aktivity plánovat s ohledem na jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje. Zejména pak s ohledem na obyvatele. Protože jedině tak je schopno vyrovnat nedostatky výhradně soukromě řízeného trhu a posílit celkovou prosperitu města.

 

  1. Město má zapojit stavitele i občany
    Zároveň také musí se všemi developery, stavebníky i občany sdílet své projekty. Všechny tyto skupiny o sobě musí vědět a doplňovat se. Tím vytvoří základ pro kvalitní a užitné město.

 

  1. Město musí pracovat s architekty, ale i urbanisty
    Zdravá ekonomika přichází ze zkušeností developerů, ale kvalitní veřejný prostor a důraz na ekologické a sociální aspekty zase z městských projektů. Bohužel ty nám tato radnice neumí předložit.

 

Je na každém z nás, zda necháme současné vedení města hledat důvody, proč to nejde, nebo zda zvolíme cestu profesionálního přístupu.